AmerBrokers - logo
Acure Business Consulting S.A. (dawniej: AmerBrokers S.A. w likwidacji)
Próżna 7, 00-107 Warszawa
tel.: +48 22 591 70 00, faks: +48 22 591 70 01
e-mail: office@amerbrokers.pl
www: www.amerbrokers.pl

Komunikat z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Plan połączenia spółek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat z dnia 8 grudnia 2015 r.

Zmiana nazwy spółki

Niniejszym informujemy, iż w dniu 30 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu dotyczącego zmiany nazwy spółki Amerbrokers S.A. na Acure Business Consulting S.A.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat z dnia 23 grudnia 2013 r.

Szanowni Państwo,

AmerBrokers S.A. w likwidacji [dalej „AmerBrokers”] uprzejmie informuje, że z mocy prawa, w dniu 28 grudnia 2013 r. wygasa zezwolenie AmerBrokers na prowadzenie działalności maklerskiej.

W związku z zaprzestaniem prowadzenia rachunków papierów wartościowych na rzecz swoich dotychczasowych Klientów oraz w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 października 2013 r. [DRK/WNP/485/201/20/13] wydaną w trybie określonym w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi [dalej „Ustawy”], nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 1 Ustawy, do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - zapisane na Państwa dotychczasowych rachunkach papierów wartościowych w AmerBrokers, instrumenty finansowe i środki pieniężne, zostały przekazane do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. [dalej „DM BOŚ”], z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 78/80, [ www.bossa.pl , tel. +48 801 104 104 ].

W związku z powyższym, DM BOŚ stał się administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883]. Państwa dane osobowe udostępnione spółce Dom Maklerski AmerBrokers S.A. na potrzeby prowadzenia rachunku papierów wartościowych będą przetwarzane przez DM BOŚ w celu prowadzenia rejestru posiadanych przez Państwa aktywów. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich poprawiania.

Z wyrazami szacunku,
Likwidatorzy AmerBrokers

AmerBrokers - stopka